Uvjeti korištenja i privatnosti

Pristupom ZimmerFreiManager aplikaciji (u daljnjem tekstu aplikacija) i/ili zimmerfreimanager.com web stranici (u daljnjem tekstu stranica), prihvaćate sljedeće uvjete upotrebe:

Aplikacija i stranica se daju na korištenje u konačnom obliku, po principu “kakav jest” (eng. “as is”) te se isključuje bilo kakvo jamstvo glede bilo kakvih nedostataka aplikacije i/ili stranice. Iako se kontinuirano radi testiranje i održavanje aplikacije, ne jamčimo da prilikom korištenja aplikacije neće doći do pogrešaka u radu iste, te da tom prilikom neće doći do eventualnih kvarova. U svakom slučaju, koraci će biti poduzeti da se kvar otkloni u najkraćem mogućem roku.

Ne odgovaramo Korisniku aplikacije za štetu nastalu uslijed gubitka ili uništenja podataka, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja ili bilo koje druge zlouporabe, a posebno kada su navedene okolnosti uzrokovane višom silom, kvarom opreme, pogrešnim rukovanjem, utjecajem drugih licenciranih i nelicenciranih računalnih programa, virusa i ostalih štetnih utjecaja.

Korisnik stranice i/ili Korisnik aplikacije odriče se prava na postavljanje, odnosno podnošenje bilo kakvog zahtjeva vezanog uz aplikaciju i/ili stranicu u vezi bilo kakve odgovornosti nastale korištenjem iste.

Izmjene na aplikaciji i stranici se mogu obavljati u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti i bez potrebe ishođenja prethodne suglasnosti Korisnika.

Uvjeta korištenja aplikacije i stranice se mogu izmjeniti u bilo kojem trenutku bez odgovornosti za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Prijavom u sustav aplikacije smatrat će se da je Korisnik aplikacije pročitao, razumio i prihvatio kao obvezujuće Uvjete korištenja koji su u tom trenutku objavljeni kao važeći.

Korisnik osobnim podacima unutar aplikacije možete pristupiti pomoću lozinke i e-mail adrese. Korisnikova lozinka je kriptirana. Preporuka je da korisnik nikome ne otkriva lozinku. Aplikacija kriptira određene osjetljive informacije koristeći Secure Socket Layer (SSL) tehnologiju, kako bi osigurali da su korisnikovi osobni podaci sigurni.

Informacije prikupljene od strane Korisnika su nužne za rad aplikacije te se ne dijele s trećim osobama.